Samtanken är vår kärna

Samtanke grundades 2011 av Martin Pettersson och i augusti 2012 gick Henrik Bäck och Mikael Mogren in i företaget. Vi har kontor i centrala Karlstad och välkomnar alltid kunder och partners till oss, om så bara för att man är sugen på en kopp kaffe.

För oss är det viktigt att värna om varandra – vi tror att det gör oss till en bättre leverantör. 

Samtanken

Kundens mål är det absolut viktigaste för oss. Vi arbetar med workshoppar och förstudier för att, tillsammans med våra kunder och partners, komma fram till en optimal skräddarsydd IT-lösning.

För att kunna uppnå samtanke krävs det att vi pratar samma språk. Vi är stolta över vår tekniska kunskap och vi kan många tekniska termer (för att inte tala om trestaviga bokstavskombinationer), men detta lägger vi åt sidan när vi pratar med våra kunder. Vi pratar alltid klarspråk och håller samtalen på den tekniknivå som våra kunder önskar. Kundens verksamhet och våra gemensamma mål är det väsentliga. 

Vi tror att samarbete samt omtanke om våra kunder är nyckeln till att lyckas med IT-projekt. För om vi gemensamt jobbar mot samma mål kommer vi att komma dit samtidigt och ha samma förväntningar. 

Norge och Sverige

Samtankes verksamhet ugår från Sverige och Karlstad, men vi har en stor del av våra uppdrag i Norge. Vi försöker att jobba lika mycket i Norge som i Sverige för att få en bra blandning av våra affärer. Norgemarknaden har varit med Samtanke sedan starten och är en marknad vi kan och förstår. 

Helhetsleverantör

Vi samarbetar med utvalda partners för att kunna erbjuda våra kunder en fullständig produktportfölj. På det viset kan vi på Samtanke ta ett helhetsansvar för en leverans och skapar en gemensam kontaktpunkt för våra kunder. Genom att kunna erbjuda allt från verksamhetsutveckling och förstudier till redaktörstjänster för webbplatser och driftstjänster kan vi fylla alla våra kunders behov. 

Vision 2017

För oss är det viktigt att blicka framåt och ha ett realistiskt mål. Vårt mål för 2017 är att utöka vår personalstyrka med två ytterligare experter inom vårt verksamhetsområde. Att expandera är för oss ett viktigt kliv till att bli ännu bättre på det vi gör. 

Med ett såpass ungt varumärke som Samtanke är vill vi etablera oss lokalt i Karlstad och Värmland. Vi vill vara med där vi kan bidra och jobbar på bred front för att stärka vårt namn och vad vi står för. Vi vill gärna jobba tillsammans med unga förmågor som studenter, samtidigt som vi tar ett socialt ansvar och stöttar idrottsföreningar och andra behjärtansvärda rörelser. 

Samarbeten

Vi har under 2014 och 2015 tagit emot studenter för examensarbete och det är något vi tycker är enormt kul. Vi kommer att fortsätta med att ha examensarbetare hos oss minst en gång per läsår.