Förenkla och effektivisera

Vårt mål är alltid att ge dig som kund den bästa IT-lösningen för dina behov. För att lyckas måste vi fokusera på din verksamhet – det är det som är samtanken. Vi hjälper dig att utreda om ditt företag behöver bli mer mobilt (t.ex. använda mobila lösningar för att samla in data), bli mer kostnadseffektivt eller kanske införa spårbarhet i verksamheten.

Vi börjar därför alltid i verksamhetsledet där vi försöker att besvara de tre viktigaste frågorna för oss: vad, vem och när? För att kunna lyckas med detta tar vi hjälp av tre element: en kravmodell, ett aktivitetsdiagram och slutligen en prototyp. 

Kravmodell

Kravmodellen beskriver vad den nya IT-lösningen ska göra. I modellen beskriver vi systemets ansvar och avgränsningar, vilka som ska använda systemet och vilka arbetsuppgifter som användarna ska kunna utföra.

Arbetsuppgifterna beskriver vi som så kallade användningsfall, där vi identifierar alla krav . I modellen beskriver vi de arbetsflöden som har identifierats.   

Kravmodell

Aktivitetsdiagram

Aktivitetsdiagrammet är ett flödesschema i traditionell mening. Vi använder det för att specificera interaktionen mellan aktörerna och systemet i de användningsfall som vi har analyserat. Vi använder det också för att beskriva hur verksamhetens processer utförs i systemet. 

Flödesschema

Prototyp

När vi är klara med analysdelarna är det dags att ta fram en prototyp. Prototypen ska ge en känsla av hur det rekommenderade systemet kommer att fungera och kännas för en användare. Prototypen är ingen färdig produkt och speglar inte alltid systemets slutliga utseende. Dess roll är att ge dig som kund och oss som leverantör samma syn på hur systemet ska fungera samt att skapa en bra utgångspunkt för kommande diskussioner. 

Prototyp

 

Är du intresserad av hur dina system skulle kunna leverera mer affärsnytta? Kontakta oss så berättar vi mer!

Martin Pettersson
VD
Martin Pettersson